Dominikanerna 1216-2016 - firande i Lund  

Efter många år av predikande i södra Frankrike och långa tider i ensamhet bildade Domingo de Guzman, Dominikus, år 1215 den första kommuniteten av bröder i Toulouse i Frankrike. Redan året därpå godkändes Ordo Praedicatorum, Predikarorden, av påven Honorius III. Orden antog Augustinus regel och till den fogade man de egna grundkonstitutionerna. Dessa dokument utgör än idag grunden för brödernas liv.

Men innan dess hade Dominikus redan 1206 bildat ett kloster för kvinnor i Prouille, ett kloster som fortlever än idag. Senare bildades också den dominikanska lekmannaorden och en rad kongregationer för systrar.

I maj 2016 firade ett hundratal lekmän, systrar och bröder 800- årsjubiléet i Lund. Dominikaner från Sverige, Norge, Danmark och Finland samlades några dagar med egna seminarier, bön och samtal. En dag anordnades offentliga föreläsningar och diskussioner i Stadshallen och avslutades med vesper i Domkyrkan.