Dominikanerna 1216-2016 - firande i Lund i år!      

Efter många år av predikande i södra Frankrike och långa tider i ensamhet bildade Domingo de Guzman, Dominikus, år 1215 den första kommuniteten av bröder i Toulouse i Frankrike. Redan året därpå godkändes Ordo Praedicatorum, Predikarorden, av påven Honorius III. Orden antog Augustinus regel och till den fogade man de egna grundkonstitutionerna. Dessa dokument utgör än idag grunden för brödernas liv.

Men innan dess hade Dominikus redan 1206 bildat ett kloster för kvinnor i Prouille, ett kloster som fortlever än idag. Senare bildades också den dominikanska lekmannaorden och en rad kongregationer för systrar.

2016 kommer lekmän, systrar och bröder att fira 800 - årsjubiléet i Lund. Dominikaner från Sverige, Norge, Danmark och Finland kommer några dagar att vara samlade utanför Lund, med egna seminarier, bön och samtal.  Det första firandet ägde rum i Toulouse i maj 2015 med anledning av den första brödrakommunitetens grundande. Allt om jubiléet på Ordens hemsida.

 

 

Bön för Dominikanordens 800-årsjubileum
 
Barmhärtighetens Gud,
in din eviga vishet kallade du din tjänare Dominikus
att vandra som pilgrim och predikare av Guds nåd.
När vi firar detta Jubileum,
Ber vi dig att på nytt andas in i oss
den uppståndne Kristus ande,
så att vi troget och med glädje
skall kunna predika fredens evangelium,
genom samme Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.