Domino är en mötesplats för studenter och unga i Lund på Sandgatan 8, Dominikanernas hus, 100 meter från AF-borgen. En plats för vänskap, fördjupning, firande och vardag.

I Domino finns studenter med svensk bakgrund, utbytesstudenter, forskningsstuderande och folk som jobbar. De flesta är katoliker, men här finns också kristna från andra samfund och icke-kristna.  Domino är en verkligt katolsk , alltså allmän, gemenskap. Alla som söker är välkomna!

”Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna”.  Så heter det i Bibeln om de första kristna. Att lära sig mer och fundera över tron och livet, att utveckla vänskap och att fira Gud och tacka honom för livet, det är viktiga saker. I Domino läser vi och diskuterar, träffar varandra och folk från annat håll, nu senast flyktingar och hemlösa, vi har böner och middagar. 

Att vara kristen, det är att ta ett steg mot något okänt. En upptäcktsfärd där livet tas på allvar genom att följa Jesus Kristus, Gudens Son. Gud är större än det största och ryms i det allra minsta. Han ger livet som gåva och vi kan ge livet vidare när vi lever i gemenskap med honom.

Se vidare dominolund.wordpress.com

Domino is a meeting place for students and young people in Lund in Sandgatan 8, the house of the Dominicans, 100 meters from the AF building – a place for friendship, reflection, celebration and everyday life.

In Domino you will find Swedish students, exchange and research students and people already working. Many are Catholic but there are also Christians of other denominations and non-Christians so Domino is a really Catholic (= all-embracing) community. All who seek are welcome!

In one passage in the bible it says about the first Christians: “And they devoted themselves to the apostles’ teaching and fellowship, to the breaking of the bread and to prayers.” That is the programme for a Christian community and in Domino we want to live it:

  • We have conversations and discussions about various topics or think about certain texts together.
  • Friendship is important. We want to be friends who help each other, meet and share meals together. Our friends are also outside of Domino for example among the homeless and the refugees.
  • We celebrate God who cares for us and our world, we thank him for life and love. 

 Find out more dominolund.wordpress.com