Synen på vad det är att vara människa förändras. I vår tid har många lämnat det judisk-kristna personbegreppet och andra synsätt har kommit istället. Ny teknologi bidrar till en snabb förändring av våra relationer och vårt sätt att se på oss själva och andra.
Vi vill öppna för ett samtal som innefattar olika aspekter av hur vi förstår oss själva, andra och världen. Vi tänker oss fördjupande samtal med forskare från olika ämnesområden som möter ett auditorium som också kan delta i samtalet.
Vi tar i filosofisamtalen upp olika aspekter på hur vi kan kan förstå världen och hur filosofer, teologer och andra har tänkt och tänker kring verkligheten.
Våra filosofisamtal är öppna sammankomster och inbjudan till samtalet sker inte på konfessionella grunder.
Filosofisamtalen äger rum under några gånger per termin och arrangeras tillsammans med Bilda.
I programgruppen för Filosofisamtal ingår Benoît Almer läkare, Daniel Markus arkivarie,  Barbara Thörnquist- Plewa professor, Marlene Wullt läkare, samt Björn Engdahl, dominikanbroder.

 

FILOSOFISAMTAL 2022-2023

JUDENDOMEN SOM FREDSRELIGION
Måndagen 31 oktober kl 19.30

Göran Rosenberg författare.Göran Rosenberg gav 2021 ut boken Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.
Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm 1914-1948, förespråkade en judendom som i profeternas anda skulle manifestera möjligheten av en värld där "anden skulle besegra svärdet". I ljuset av Förintelsen kan han onekligen se ut som en förlorare, men i ljuset av den nya krigstid vi befinner oss i kan han också se ut som en profet vars tid är nu.

 

VEM BLIR DEN SOM FÖLORAR SITT MINNE?
-Vem blir den som står bredvid?
Onsdagen 15 februari 2023 kl 19.30

Jonas Brun författare, översättare och psykolog.Sedan bokdebuten 2004 har han publicerat både lyrik och prosa och mottagit flera priser för sitt författarskap, exempelvis Sveriges Radios romanpris och Mare Kandres minnespris. Som psykolog arbetar han med demensutredningar och anhörigstöd. 
I memoaren ”Hon minns inte” skriver psykologen Jonas Brun om sin mamma, som drabbades av Alzheimers sjukdom. Han skriver om hur det är att vara nära någon som långsamt förlorar allt som nyss var självklart: minnen, språk och förmågor. Samtalet kretsar kring minnets betydelse för människans värde och hur relationer förändras när minnet försvinner. Det handlar om själen och anden i förhållande till människans förmågor.

 
IS THERE AN ECOLOGICAL "SIN"
Or how to measure our responsibility towards the environmental crisis
Monday March 27th 2023 kl 19.30

Jacques-Benoît Rauscher Dominican, Fribourg, Switzerland
Most people agree on the gravity of the current ecological crisis. But the responsibility of each person is difficult to discern. If everyone is responsible, no one is really responsible on an individual level. Yet Pope Francis recently used the idea of "ecological sin". How do we understand this idea of "ecological sin" and how does it illuminate, beyond the Catholic world, the question of responsibility for environmental degradation?

This conference seeks to take seriously these difficulties of naming responsibilities in the fight against climate change and to outline ways to overcome them. In this sense, it proposes to explore two concepts in greater depth. 

The first concept is that of the "device paradigm" developed by the philosopher Albert Borgmann. This notion allows us to make an observation: technical progress is profoundly transforming our way of life... But citizens rarely decide to adopt this or that technological evolution (think of the car, the cell phone). There is a process that escapes any collective or even individual decision.

The second notion is that of "structures of sin". Initially introduced by liberation theology, it was clarified by Pope John Paul II. It seeks to rework a traditional category of Christian theology in order to reflect on the articulation between individual and collective responsibility and thus to know how to understand the idea of "ecological sin".