Synen på vad det är att vara människa förändras. I vår tid har många lämnat det judisk-kristna personbegreppet och andra synsätt har kommit istället. Ny teknologi bidrar till en snabb förändring av våra relationer och vårt sätt att se på oss själva och andra.
Vi vill öppna för ett samtal som innefattar olika aspekter av hur vi förstår oss själva, andra och världen. Vi tänker oss fördjupande samtal med forskare från olika ämnesområden som möter ett auditorium som också kan delta i samtalet.
Vi tar i filosofisamtalen upp olika aspekter på hur vi kan kan förstå världen och hur filosofer, teologer och andra har tänkt och tänker kring verkligheten.
Våra filosofisamtal är öppna sammankomster och inbjudan till samtalet sker inte på konfessionella grunder.
Filosofisamtalen äger rum under några gånger per termin och arrangeras tillsammans med Bilda.
I programgruppen för Filosofisamtal ingår Benoît Almer läkare, Daniel Markus arkivarie,  Barbara Thörnquist- Plewa professor, Marlene Wullt läkare, samt Björn Engdahl, dominikanbroder.

 

FILOSOFISAMTAL 2023-2024

DITT LÖVS SUS ÅKALLAR SKAPAREN - kristna träd och förgreningar i tro
Måndag 25 september kl 19.30
Thomas Arentzen
docent i kyrkohistoria vid Lunds universitet och forskare i grekiska vid Uppsala universitet
Träden spelar en stor roll i den kristna berättelsen, från Livets träd, via Kunskapens träd, till Korset träd. Men vad med de mindre kända och mer vardagliga träden – finns det något utrymme för dem i den kristna traditionen? Vem är de? Och på vilket sätt skulle det ge mening att kalla kristendomen en träd-religion? Detta föredrag handlar om hur religiösa träd beter sig och hur vissa religiösa människor hittar vägar till Gud via konkreta grenar, stammar och kronor.

 
IS THERE AN ECOLOGICAL SIN?
- or how to measure our responsibility towards the environmental crisis
Monday October 16th at 19.30
Jacques-Benoît Rauscher Dominican in Lyon, France
Pope Francis recently used the concept of “ecological sin”. How do we understand this idea of “ecological sin” and how does it illuminate the question of responsibility for environmental degradation?
 
 
SLÅ ROT I FÖRVANDLINGEN
Tisdag 13 februari kl 19.30
Alva Dahl författare och översättare
Gunnel Vallquist (1918–2016) fann sin livshållning i bejakandet av paradoxer och spänningsfält – i förhållandet till kyrkan såväl som till andra människor, arbetet och bönen. Sedan dess har mycket förändrats. Hur kan hennes hållning vägleda oss i dag?
 
FLODER SOM JURIDISKA SUBJEKT?
En ny värld växer fram i ekokrisens tid
Måndag 15 april kl 19.30
Pella Thiel ekolog och författare bl a till boken Naturlagen,  grundare av End Ecocid Sverige och Omställningsrörelsen
En ekologisk rättsfilosofi växer fram och finner tillämpning i flera länder. Floder och landskap ges juridiska rättigheter, och naturen blir subjekt. Vad innebär egentligen denna ekologiska rättsfilosofi ? Kan en ny samhörighet med det icke-mänskliga göra oss till mer hela människor?