Som dominikaner lever vi tillsammans och vi ber tillsammans. Varje dag om året firar vi  Kyrkans dagliga bön tillsammans i våra kapell och kyrkor. I Lund brukar vi sjunga laudes på morgonen och vesper på kvällen tillsammans, medan övriga tideböner läses individuellt. Våra gemensamma böner är offentliga och vem som helst är välkommen att delta.  Tidebönerna sätter oss i förbindelse med den universella Kyrkan. Hos dominikanerna brukar den sjungas, ofta ganska livfullt. Liturgin har i traditionen en stor plats, det är att tillsammans ge tid åt Gud, att låta sig avbrytas i sina dagliga sysslor och vända sig mot honom.
Bönen är också personlig. Bröderna ägnar tid åt att läsa Bibeln och mediterar över Guds ord. Dominikus brukade be för världen och dem han mött och det är en viktig del av brödernas liv. För många bröder spelar rosenkransbönen en stor roll, och för andra kan den kontemplativa tystnaden vara central.