Filosofisamtal  2020 - 2021

KAMP MED FÖRNUFTET
- DOSTOJEVSKIJ OCH BACHTIN SOM KRITIKER AV RATIONALISM

Tisdag 5 oktober kl 19.30

Elena Namli professor i teologisk etik Uppsala universitet

 

ODÖDLIGHETS UTOPIER: EVIGT LIV OCH POLITIK

Tisdag 3 november kl 19.30

Mårten Björk, doktor i teologi och religionsvetenskap, Research fellow vid Campion Hall, Oxford universitet

artikel av Mårten Björk:

Care against death: life and catastrophe