Dominikanerna grundade sitt första konvent i Lund redan år 1223, bara några år efter Dominikanordens grundande. Bröderna verkade i staden fram till reformationen på 1500-talet. Konventet var beläget där nu Lunds stift har sin byggnad, vid Kiliansgagtan, mittemot Domkyrkans absiden. Kvarteret mittemot heter idag kv. Svartbröderna. Svartbröder är ett av våra namn, efter den svarta kappan som hör till ordensdräkten.
Bröderna återkom år 1948 och etablerade sig på Råbygatan intill Mårtenstorget.  Sedan 1993 ligger konventet på Sandgatan mitt i Lund.
Dominikanernas officiella namn är Predikarorden (Ordo Praedicatorum, OP)