Det finns lika många sätt i vår Orden att predika Guds ord som det finns bröder och systrar. En predikan formas alltid av personen, hans erfarenheter och tankar.  Men grunden är Guds uppenbarelse genom Jesus Kristus. Det är den som bär fram vår predikan och inspirerar oss. Alla dominikaner har det gemensamt att vilja peka mot Gud som den stora möjligheten i livet. Sätten att predika är oräkneliga, längtan densamma: att människor skall upptäcka Guds barmhärtighet och kunna försonas med sig själva, med andra och med Gud.

Predikan av Guds ord sker i mässan. Vanligtvis brukar dominikaner också lägga ut ordet efter läsningen av evangeliet, att i en kommentar hjälpa till förståelse, fördjupning och aktualisering av bibelordet, för att väcka och förstärka tron i församlingen.  
I Lund har dominikanerna ansvar för Sankt Thomas församling. För de prästvigda bröderna predikan i mässan en viktig del av uppgiften, både i församlingen, i det egna konventet och hos dominikansystrarna i Rögle. På andra håll, som t ex i Oslo har bröderna en stor egen kyrka utan församlingsansvar. Också där hjälper bröderna till med predikan i församlingar i närheten.
Bröder predikar för studenter, på fängelser, på skolor och sjukhus, under reträtter och i alla möjliga andra sammanhang. Bröder bidrar ofta med introduktioner till meditation och bön, leder bönegrupper och förmedlar botens sakrament.

I olika grupper för studier, reflektion och samtal kring andliga mästare, Bibeln, sociala frågor eller film vill bröderna bidra med en fördjupning grundad i den katolska traditionen. Det kan också ske i akademisk undervisning i teologi och filosofi eller i föreläsningar på konventet, under reträtter eller på annat håll.

Många bröder runtom i världen är också aktiva som konstnärer eller i andra yrken, som t ex lärare eller i socialt arbete. Många är engagerade i internationella organisationer som Caritas, som NGO-representanter i FN eller i Justitia et Pax.

Dominikaner finns aktiva i olika medier runtom i världen. I Frankrike har bröderna såväl ett förlag, Le Cerf, TV-program i en statlig TV kanal, Le Jour du Seigneur och en närvaro på nätet i sajten Retraite dans la Ville.

Alla bröder ger andlig vägledning och har också personliga vänner som man samtalar med.