Trädgården Laudato Sí  är Dominikanbrödernas engagemang för en ekologisk omvändelse. Förankrat i brödernas trädgård tar vi olika initiativ på en lokal nivå som en del av en större rörelse för en blomstrande värld där ekonomi och teknik underordnas hänsyn och omsorg om människor och allt annat skapat.

Som kristna tror vi att Gud har skapat allt med ett eget värde, för att lovsjunga honom, Laudato Sí, Lovad vare du. 

Vi har börjat sköta trädgården enligt permakultur - att samla och spara energi på platsen: solstrålningen, människors energi, vatten - och låta det bära frukt

Vi har en gemensam ekologisk odling. En grupp odlar grönsaker tillsammans.
Vi planterar ätbara växter som skogsträdgård. Växter som återkommer år efter år - mindre arbete för oss.
Vi har installerat vattentankar som rymmer 1600 liter dagvatten från taken. Det använder vi till bevattning.
Vi samlar och komposterar ris, grenar, grönt som blir jord till grönsakslandet och hela trädgården.
I höst gör vi kompost av matavfallet.

 

ÖPPEN TRÄDGÅRD
Lördagen den 21 oktober kl 14-17
Kom och delta i förberedelser inför vintern. 
Kratta löv, ta hand om odlingsbäddar, göra fint, plantera.
Dessutom: Vad är permakultur? En flash under fikastunden vid tretiden.
Är du intresserad av att delta i trädgårdsgruppens arbete? Kontakta br Björn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Program Skapelsetid 1 september - 4 oktober 2023

PILGRIMSVANDRING

Lördagen 2 september kl 10.30, samling vid Helgeandsgården i Lund
vandring längs Helge å med meditationer och böner tillsammans med Helge Ands församling

MEDITATION I TRÄDGÅRDEN
torsdag 7, 14 och 21 september 2023 kl 17.30-18

SKÖRDEFEST
Lördag 16 september kl 16 -
Trädplantering kl 16, gemensam bön kl 16.30, därefter skörd, matlagning med grön barbecue, korta inlägg, poesihörna, ölträdgård...fest. Du kan om du vill bidra med något litet att dela till måltiden.
Tillsammans med Helge Ands församling genom Ola Fornling och Anne Ek

 

Men inte bara trädgård:

Gemenskap, lärande, meditation - Allt inriktat på att känna jorden och Gud. En omvandling till glädje och omsorg om skapelsen: Seminarier, läsning av Laudato Sí och andra texter, meditation och annat

  Vi finns på facebook: Klosterträdgården i Lund
 

Trädgården är en plats som ständigt återkommer i Bibeln. Det börjar med Edens trädgård där människan placeras av Gud. Det är till trädgården den döde Jesus placeras och där Maria Magdalena möter honom i trädgårdsmästarens gestalt.

Trädgården - där allt hör samman, där det växer, människan, arbetar, vilar, njuter varandras sällskap och hjälper alla växter att fulländas. ”Växter” - bilden står för allt gott i på jorden. Människans höga kallelse.
 
Allt hör samman på jorden. Med utgångspunkt i dominikanbrödernas trädgård på Sandgatan börjar saker ske med början våren 2022 - allt i kontakt med jorden. För en blommande jord behöver vi åter komma i närkontakt med jorden.

Vi kommer att sätta händerna i jorden, odla grönsaker och använda regnvatten som faller på taken till bevattning. Som exempel kommer det att bli öppna trädgårdsdagar, stunder för meditation och tystnad, fest och mer. Gemenskapen är en viktig del av vägen.

Aktiviteter kommer att annonseras på hemsidans förstasida och på facebook Dominikanerna i Lund.

I förhållande till utmaningarna i världen idag är det en liten sak. Men zooma ut, då ser du att detta bara är ett av miljontals initiativ att finna en fruktbar väg för jorden och världen.