Trädgården Laudato Sí är Dominikanbrödernas engagemang för en ekologisk omvändelse. Förankrat i brödernas trädgård tar vi olika initiativ på en lokal nivå som en del av en större rörelse för en blomstrande värld, där ekonomi och teknik underordnas hänsyn och omsorg om människor och allt annat skapat.

Som kristna tror vi att Gud har skapat allt med ett eget värde, för att lovsjunga honom, Laudato Sí, Lovad vare du. 

Vi har börjat sköta trädgården enligt permakultur - att samla och spara energi på platsen: solstrålningen, människors energi, vatten - och låta det bära frukt

Vi har en gemensam ekologisk odling. En grupp odlar grönsaker tillsammans.
Vi planterar ätbara växter som skogsträdgård. Växter som återkommer år efter år - mindre arbete för oss.
Vi har installerat vattentankar som rymmer 1600 liter dagvatten från taken. Det använder vi till bevattning.
Vi samlar och komposterar ris, grenar, grönt som blir jord till grönsakslandet och hela trädgården.
I höst gör vi kompost av matavfallet.

Trädgårdsgruppens engagemang

Vi är en grupp på 5-6 personer som tillsammans odla grönsaker, ta hand om trädgårdens ekosystem, lära oss allt kring odling, ekologi, krisen vi befinner oss och hur Gud verkar i skapelsen.
Under hösten 2023 har vi träffats varje måndag, ätit middag tillsammans, planerat och läst boken Creation and Sacrament av den ortodoxe teologen John Chryssavgis som sedan lång tid är patriarken Bartholomeus rådgivare kring ekoteologi. Patriarken var tidigt engagerad i frågor krig skapelsen och har öppnat ögonen på många människor för hur centrala de är i den kristna tron.
Var tredje lördag, med ett uppehåll i december och januari har vi träffats för praktiskt arbete som att bygga holkar till tornsvalor som finns här i trädgården, förbereda odlingsbäddar och tagit hand om trädgården i stort.
På våren börjar odlingssäsongen på allvar. Då är vi igång med att plantera alla slags grönsaker: tomater, chili, grönkål, piplök, persilja, kålrabbi, sallat - och fler följer. Så småningom flyttar plantor ut i växthuset och i jorden. Under den här tiden lär vi oss kring jordlära, hur växter fungera ihop med jorden och varandra - allt möjligt!

Är du intresserad av att delta i denna gemenskap? Kontakta br Björn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Påve Franciscus gav ut en ny skrift i oktober 2023, Laudate Deum - Lova Herren - to all people of good will on the climate crises

 

Våren 2024

 

Vi ser en osannolik enkelriktning och polarisering av det offentliga samtalet, krig som lösning, vapen och upprustning.
STÅ UPP FÖR FRED - SE MOT LJUSET
Br Björn Engdahl och andra står med ljus i tystnad för fred.
Ljus - för gemenskap, respekt för alla människors värde, samtal
fredagen 2 februari kl 16.15-16.45 - samt påföljande fredagar
OBS! ändrad plats: framför Stadsbiblioteket i parken med Linnéstatyn intill Bredgatan

To say “yes” to the Prince of Peace, then, means saying “no” to war, to every war and to do so with courage, to the very mindset of war, an aimless voyage, a defeat without victors, an inexcusable folly. This is what war is: an aimless voyage, a defeat without victors, an inexcusable folly. To say “no” to war means saying “no” to weaponry. The human heart is weak and impulsive; if we find instruments of death in our hands, sooner or later we will use them. And how can we even speak of peace, when arms production, sales and trade are on the rise?/ Pope Francis Christmas message 2023