Bön i Taizéanda firas 1a fredagen varje månad i kapellet kl 17.45 från hösten 2020.

Bönen samlar studenter, unga vuxna och andra intresserade som vill gå in i en meditativ bön. Den har under en rad år varit en del av vårt hus och ger möjlighet för alla kristna att samlas i bön, låta Biblens ord gå inåt och lämna den mentala bönen.

Bönen är också ett tillfälle att göra en personlig kommentar till en bibeltext, varje gång av en deltagare. Den bildar på så vis en skola för främst yngre att tala om Ordet inför andra.

Vi sjunger också  på många olika språk och bildar ett internationellt sammanhang.

Prayer in the spirit of Taizé is celebrated every 1st Friday every month at 17.45 in the chapel from September 2020

The prayer gathers students, young adults and others who want enter a meditative prayer. A part of our house for many years, it presents an occasion for all Christians to participate in prayer, letting the words of the Bible enter, leaving the mental realm,

The prayer is also an occasion to make a personal comment on a Bible text, each time by one participant. It is thus a school for mainly younger people talk about the Scripture in front of the others.